Training center

ศูนย์โชว์สินค้า
และฝีกอบรม
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย
SN Asean Group

ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เลขที่99 หมู่8 ชั้น4 ห้อง FA013 
ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

การบริการคือหัวใจของเรา
ศูนย์ฝึกอบรม และออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย
เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ใช้งานอุปกรณ์ของเรา 
ได้อย่างถูกวิธี
การฝึกอบรม สินค้าใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ติดต่อเข้ารับการฝึกอบรม...ฟรี...ได้ที่
Office Phone: 02-9926507
Fax;                 02-9926508
E-mail  : dr.yut1409@snasean.com

โครงการความรู้เพื่อประชาชน
อบรมเรื่อง การติดกล้องวงจรปิด ด้วยตนเอง
ทุกวันเสาร์...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...ฟรี
สำรองที่นั่งได้ที่ 092-7754521
ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่1

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่2

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่3

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่4

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่5

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่6

ภาพบรรยากาศการอบรมครั้งที่7Comments