Internet หอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / คอนโด

โปรดทราบ!   กฏหมายบังคับ สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / คอนโด ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 กำหนด ให้ ผู้ให้บริการ ทุกคน เช่น หอพัก หรือ ผู้ทำอินเทอร์เน็ตในหอพัก จะต้องมีระบบจัดการข้อมูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ไม่เช่นนั้น อาจถูกปรับสูงสุด 500,000 บาท

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

ด้วยเหตุนี้ ทาง dream team communication
จึงขอเสนอ ระบบบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

- อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสมัครใช้งานผ่านหน้าเวบได้เอง
- ผู้ใช้สามารถ กำหนด User
name และ Password ได้เอง
- อนุญาตให้ใช้งาน User name ใด ๆ ได้เพียง 1 Account ในเวลาเดียวกัน เพื่อความเป็นส่วนตัว
- สามารถทำงานได้กับเครือข่ายแบบมีสาย และไร้สาย (WiFi)
- รองรับการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บ 
- สามารถจำกัดเวลา ในการใช้งานของผู้ใช้ โดยสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานตามความต้องการได้(กลุ่มการใช้งานแบบรายเดือน หรือแบบเติมเงินเติมเวลา ได้)
- สามารถจำกัดความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet Bandwidth) ได้ ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มีการเก็บบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานขององค์กรได้แบบไม่จำกัด โดยเก็บไว้ที่ Radius (Accounting Server) ที่ได้จัดเตรียมไว้
- มีการเก็บข้อมูลการจราจรไว้ที่ Centralized Log Server ตาม พรบฯ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้
- สามารถแสดงกราฟการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายได้
- มีระบบป้องการโปรแกรมประเภท peer to peer ระดับ Layer7
- ทำหน้าที่เป็น Firewall ให้กับองค์กรได้อีกชั้น หนึ่ง โดยจะสามารถป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายได้เช่น DoS Attacking , Bruce Force
- สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อยืนยันตัวตนได้ เช่น เวลาในการใช้งาน เริ่มและสิ้นสุด , เก็บข้อมูลการจราจร , User Name , IP Address , Mac address ประจำเครื่อง
- ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารระบได้ผ่านหน้าเวบอินเตอร์เฟส เพื่อง่ายแก่การจัดการระบบ
- ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server ซึ่งจะมีความเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง
- Data Log ถูกเข้ารหัสตามมาตรฐาน Mysql โดยเฉพาะ ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยตรง
- สามารถจัดการเข้าถึงเว็บที่ไม่พึงประสงค์ ตามนโยบายแต่ละหน่วยงานได้
- ระบบของเรามีการเก็บข้อมูลไว้ที่ Centralized Log Server หรือ  Database ไม่น้อยกว่า 120 วัน  (ตามมาตราที่ 26) โดยตัว software จะมีการเข้ารหัสข้อมูลการจราจรตามมาตรฐานของระบบฐานข้อมูล  Mysql โดยเฉพาะ ทำให้ข้อมูลการจราจรเป็นความลับ และมีความปลอดภัยด้านความลับสูง
- ระบบใช้มาตรฐานกลางของ syslog ทำให้สามารถรับเก็บ Log ของ Hardware อื่น ๆ ที่รองรับระบบ Log แบบ syslog ได้ทันที
- ระบบจะจัดเก็บข้อมูล Macaddress, Userlogin ,Time login ,port ที่ใช้ออกสู่ internet
โดยจะสามารถสร้างรายงาน ออกเป็น เอกสาร MS word หรือทางหน้าเว็บ สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก
- ระบบ นี้รองรับกับเวลาสากลของประเทศไทย โดยใช้ NTP (Network Time Protocol) จาก Server ของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระบบ มีการยืนยันตัวตน (Authentication) ทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการอ้างอิงกับรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อความถูกต้อง หากข้อมูลในการเข้าใช้งานไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถใช้บริการ (Services) ใด ๆเพื่อ ออกสู่อินเตอร์เน็ตได้เลย
- สามารถเก็บข้อมูลเว็บต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้เรียกไปได้ ตาม พรบฯ ไม่น้อยกว่า 120 วัน

รูปที่1. รูปแบบเครือข่ายระบบ Wireless หรือที่เรียกกันว่า hotspot
รูปที่2. รูปแบบเครือข่ายระบบ Wireless ผสมกับรูปแบบเครือข่ายระบบ LAN

กลับหน้าแรก