ปัจจัยในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด


SN ASEAN ขอเสนอแนะวิธีการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด CCTV
ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ การเลือกกล้องวงจรปิดCCTV ควรคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

  1. ความละเอียดและความคมชัด มีหน่อยว่า TVL  (ค่าความคมชัดของตัวกล้องวงจรปิด ยิ่งมีค่ายิ่งมาก
    ภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นละเอียดขึ้น) การใช้งานปกติในบ้านอยู่อาศัย และสำนักงานจะใช้ความละเอียด ประมาณ 450TVL – 600 TVL

            ตารางเปรียบเทียบความละเอียดของกล้องวงจรปิด

             420 TVL = 270,000  pixel

             480 TVL = 380,000  pixel

             520 TVL = 430,000  pixel

             550 TVL = 480,000  pixel

       2. เลนส์ที่ติดอยู่กับกล้อง กล้องวงจรปิดCCTV ทุกตัว จะมีเลนส์ติดมากับตัวกล้อง เลนส์จะมีขนาด 2.4mm -16mm.
            เลนส์จะเป็นตัวกำหนดว่า จะเห็นภาพได้กว้างและไกลแค่ใหน เลนส์ที่มองได้ไกล จะเห็นภาพไม่กว้าง
            และเลนส์ที่มองภาพได้กว้าง ก็จะเห็นภาพไม่ได้ไกล ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ 


การมองเห็นภาพในตอนกลางคืน มีหน่วยเป็น LUX ค่าการมองเห็นภาพในตอนกลางคืน หรือ ในที่มีสว่างน้อยของกล้องวงจรปิด ว่าต้องมีแสงสว่างอย่างน้อย1lux ถึงจะมองเห็นภาพได้ดี ค่า Lux ยิ่งต่ำยิ่งดี เช่น 0.2/0.1lux จะให้ที่มีแสงไฟสลัวๆหรือที่ค่อนข้างมืดได้ดีมาก 

            ส่วนกล้องวงจรปิดแบบอินฟาเรด สามารถมองเห็นภาพในที่มืดสนิทได้ (0 lux) แต่ภาพจะออกมาเป็นขาวดำ
Comments