Car park System

ระบบไม้กั้นการเข้า-ออกของรถยนต์
มาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูง
ใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิม
ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถปรับระดับไม้กั้นได้ตามความเหมาะสม
ในพื้นที่การติดตั้ง 3-6 เมตร
รองรับอุปกรณ์ ต่อพ่วงระบบเซ็นซอร์ต่าง ๆ ของระบบ Car park 
CMHD 206

CMHD 206 ระบบไม้กั้นการเข้า-ออกของรถยนต์ 
มาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูง 
ไม้กั้น ปรับความยาวได้ 3-6 เมตร
มีระบบ sensor ที่มีความไวในการตรวจจับจำนวนรอบของ motor
มีระบบควบคุมได้จากคันโยกที่มั่นคงเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ
วัสดมีความทนต่อความร้อน
ปิดคันอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อการดำเนินการหรือหยุดการส่งสัญญาจากเสาสัญญานและ Sensor loop ในพิ้นดิน เพื่อความปลอดภัย
Comments